NOWOTWORY PROTOKÓŁ UNIWERSALNY cz.I

Nanomedicine-based strategies to target and modulate the tumor  microenvironment: Trends in Cancer

Testy które warto rozważyć w chorobie nowotworowej, w celu monitorowania skuteczność terapii.

Albumina jest białkiem najobficiej występującym w krwiobiegu. Wysoki poziom
zapobiega mutacji. Niski poziom jest wczesnym prognostykiem zachorowalności i śmiertelności.

Płytki krwi – aby nowotwór mógł się rozprzestrzeniać i rosnąć, płytki krwi muszą się agregować i zlepiać . Komórki nowotworowe muszą zatrzymać się w jednym miejscu na około 20 minut, aby rozpocząć kolonizację , mogą to zrobić tylko jeśli występuje zakrzep krwi. Prawie wszyscy pacjenci z rakiem wykazują tendencję do gęstej krwi. Jeżeli liczba płytek krwi zaczyna wzrastać powyżej normalnego zakresu, prawdopodobnie nowotwór się rozprzestrzenia.
Hamowanie agregacji płytek krwi jest krytycznym elementem w hamowaniu progresji nowotworu – to jeden z powodów, dla których pacjenci z rakiem prostaty, a także wieloma innymi nowotworami, w tym płuc i
piersi, mają siedmiokrotnie zwiększone ryzyko powstania zakrzepów krwi w nogach lub płucach. Najnowsze badania sugerują, że płytki krwi mogą uwalniać czynniki angiogeniczne, takie jak VEGF. Udary zatorowe to
najczęstsza przyczyna udaru mózgu u pacjentów z chorobą nowotworową.

D-dimery osocza wskazuje na trwającą fibrynolizę. Test D-dimerów powie nam, czy możemy mieć zakrzep
gdzieś w organizmie lub czy istnieje ryzyko powstania skrzepu. Wartość 0-1 jest optymalna i oznacza brak ryzyka powstania skrzepu. Im wyżej 1, tym większe prawdopodobieństwo powstania skrzepu. Zakres który lubie widzieć i uważam za bezpieczny, wynosi poniżej 0,40.

Fibrynogen to kolejny pomocny test pozwalający określić prawdopodobieństwo rozwoju lub progresji raka. Jest dobrym wskaźnikiem ryzyka zakrzepicy i zakrzepów krwi. Poziom fibrynogenu najlepiej utrzymywać poniżej 350.

Homocysteina – Poziom homocysteiny powinien być poniżej 9

Hemoglobina – Poziom hemoglobiny A1L –  powinien być poniżej  6

Ferytyna w krwiobiegu  poniżej 100 – jeśli poziom ferrytyny przekracza 100
jest za wysoki.

Cholesterol – Niski poziom cholesterolu może wskazywać na osłabiony układ odpornościowy.

Insulina na czczo powinna wynosić poniżej 5

VEGF – poziom można sprawdzić badaniami krwi. Jest markerem angiogenezy.

Białko C reaktywne (CRP) powinno być poniżej 0,5 , optymalnie jeśli łączymy z badaniem cytokiny IL-6.

Panel cytokin Il-1beta ,Il-6 , Il-8 ,Il-10 , Il-12 ,TNF-alfa pozwala ocenić stan zapalny w organizmie i stopień złośliwości nowotworu.
https://www.alablaboratoria.pl/badanie/10361/profil_cytokin_stanu_zapalnego_-_il-1beta_il-6_il-8_il-10_il-12_tnf-alfa

 Neutrofile / Limfocyty ratio  – standardowy test  pozwala ocenić stan układu immunologicznego i stopień złośliwości nowotworu.

Testy pomocnicze przy glikolizie – Insulina , metabolizm glukozy , C- peptyd , ILGF-1 , Leptyna
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH-5) – standardowy test

Badanie poziomu miedź ,cynk, ceruloplazmina .
Miedź zasila angiogenezę. Poziom miedzi powinien wynosić od 18 do 24, to optymalny zakres.
Istotne by utrzymać miedź na niskim poziomie by zatrzymać wzrost guza.
Ceruloplazmina (ferroksydaza) to białko, które produkowane jest w wątrobie, ma za zadanie wiązać oraz transportować jony miedzi we krwi.

UPA – enzym proteolityczny, który przyczynia się do osłabienia  macierzy zewnątrzkomórkowej.
Poziom większy niż 3 ng/mg białka. Podwyższony wskazuje na złe rokowania.

PH moczu

Cyrkulujące komórki nowotworowe –  testy wykonujemy raz na 3-6 miesięcy

Pozostałe testy:

Topoizomeraza 1  

Kwas moczowy – niski poziom kwasu moczowego wskazuje na zaburzoną detoksykację, zwłaszcza aldehydów. Wskazuje również na zaburzony układ odpornościowy

Fosfataza alkaliczna wzrasta, gdy występuje nadmierny metabolizm kostny (przerzuty) w wątrobie.

DHEA – steroidowy hormon prekursorowy hamujący dehydrogenazę glukozową i fosforanową ,
wpływa na metabolizm raka. Częsty DHEA  niedobór, zwłaszcza w przedmenopauzalnym raku piersi.

Profil lipidowy – podwyższony cholesterol wskazuje na wysoką aktywność 3 hydroksy 3 metyloglutarylokoenzymu A
reduktazy (HMG-CoA) w wątrobie, która wytwarza cholesterol, ale także promuje aktywność komórek rakowych.

Insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (IGF1) – stymuluje wymianę komórek. Szczególnie istotny
w nowotworze mózgu, prostaty, piersi, jajnika i przewodu pokarmowego.

Melatonina – często niski poziom w raku piersi i prostaty .

Białko monoklonalne – przeciwciało wytwarzane przez komórki plazmatyczne i podwyższone w szpiczaku mnogim.

Swoista enolaza neuronowa – marker guzów neuroendokrynnych, zwłaszcza niedrobnokomórkowego raka płuc
i nerwiaka niedojrzałego u dzieci, a także guza z komórek wysp trzustkowych, guza chromochłonnego i
w nowotworze tarczycy.

Wszystkie te analityczne badania , nad biologiczną charakterystyką raka są niezwykle istotne dla zrozumienia „IQ Nowotworu”

ELEMENTY STRATEGII HOLISTYCZNEGO WSPOMAGANIA LECZENIA NOWOTWORÓW.

1- Zmniejszenie niestabilności genetycznej – komórki rakowe wytwarzają wolne rodniki i rozwijają się w
środowisko utleniającym. Im wyższy poziom stresu oksydacyjnego, tym szybsze tempo
mutacji DNA.
2- Zapobieganie syntezie poliamin. Funkcjonują one jako punkt zbieżności dla
wiele szlaków transdukcji sygnału prowadzących do proliferacji komórek nowotworowych. Następujące
zapobiegają syntezie poliamin .
3- Zmniejszenie nieprawidłowej ekspresji genów – geny mogą kodować supresję guza lub
stymulację wzrostu. Geny, które hamują progresję raka, są często niedostatecznie wyrażane w
komórki rakowe i geny sprzyjające skłonnościom nowotworowym (onkogeny) są skończone
wyrażone. Te geny mogą być nadmiernie aktywowane przez akumulację żelaza i miedzi.
Nowotwór można zahamować poprzez normalizację czynników transkrypcyjnych.
4- Wywołanie różnicowania w komórkach nowotworowych – Większość komórek nowotworowych jest mniej zróżnicowana niż
normalne komórki, umożliwiając im szybką proliferację.
5- Hamowanie cyklu komórkowego – czynników wzrostu stymulujących ekspresję,wczesne onkogeny.
6- Wywołanie apoptozy – autofagia , ferroptoza,nekroza komórek nowotworowych.
7- Hamowanie angiogenezy i hipoksji
8- Blokowanie ścieżek odpowiedzialnych za glikolizę (PIK3K/AKT/MTOR, Dehydrenaza mleczanowa , LDH-5 ,IGF-1 , metabolizm glutaminy)
9- Modulacja hormonów, takich jak estrogen, progesteron, androgeny, hormony nadnerczy,
insulina, melatonina.
10- Modulacja szlaków detoksykacji (NRF2)
11- Redukcja nieprawidłowej transdukcji sygnału
12- Promowanie komunikacji między komórkami poprzez normalizację funkcji adhezji komórek .
13- Zmniejszenie przepuszczalność naczyń i hamowanie angiogenezy poprzez degradację fibryny,
normalizacja przepuszczalność naczyń, redukcja produkcji prostaglandyn (PGE2),
redukcja COX-2, VEGF, bFGF, histaminy, kwasu mlekowego, IGF-1.
14- Hamowanie inwazji i przerzutów poprzez hamowanie hialuronidazy, elastazy , kolagenazę , transformacji EMT-MET , TGF-beta , MMP2,9 , wzmocnienie tkanki łącznej oraz zmniejszenie agregacji płytek.
15- Zmniejszenie stanu zapalnego poprzez redukcję poziomu cytokin IL-1B, NLRP3, IL-6,IL-17,NF-KB, TNF-alfa ,CRP oraz normalizację aktywności prostaglandyn i leukotryn.
16- Wspomaganie układu odpornościowego (modulacja Th1/Th2 , Ihibitory PD-L1,Inhibitory Treg,aktywacja komórek T cytotoksycznych,
komórek NK , Komórek T gamma delta,konwersja makrofagów M2 do M1, stymulacja IL_2 )
17- Wspieranie nadnerczy oraz redukcja hormonów stresu. Rak jest organizmem oportunistycznym wykorzystującym stres do wzrostu, proliferacji , metastazy.
18- Zmniejszenie prawdopodobieństwa nawrotu przyszłych mutacji
19 – Pozostałe istotne elementy  to objęcie procesem terapeutycznym następujących czynników tworzących środowisko dogodne dla raka:
     hiperinsulinemia , niedoczynność tarczycy, wysoki poziom kortyzol,wyczerpanie neuroendokrynne.

PRZYKŁADOWE FORMUŁY WSPOMAGAJĄCE TERAPIĘ NOWOTWORÓW OBEJMUJĄCE ELEMENTY ORAZ ŚCIEŻKI BIOCHEMICZNE WYMIENIONE POWYŻEJ:

Poniższe mieszanki ziołowe charakteryzują nastepujące elementy:
Schematy onkostatyczne , są budowane  w oparciu o różne grupy związków (alkaloidy, terpeny , kwasy fenolowe ,beta glukany ….)
Multizadaniowość  to efektywność . Odmienne związki przyczepiają się do różnych receptorów mają odmienny profil fitofarmakologiczny.
Synergię działania

Bioprzyswajalność – forma liposomalna
Rotacja formuł/onkostatyków niezbędna w prewencji rozwinięciu oporności .

                 

FO
Antitumoral, carcinostatica

Artemisa annua
Robia rubescens
Cinchona officinalis
Tropaeolum majus


Echinocistis
Diplolepis rosae
Spatholobus
Polygonum Cuspidatum

MYKO-ONKOSTAT
Trametes versicolor  / Ganoderma lucidum  ekstrakt wodny

————PROTOKÓŁ OFENSYWNY—————-

NANO ONKOSTAT /carcinostatica/
Artemizynina/Emodyna dawki progresywne + Inhibitory deacetylaz histonów (HDI) + IP6

Trzy filary metabolizmu komórek rakowych/INHIBITORY

Hamowanie plastyczność metabolicznej komórek nowotworowych wymaga połączenia minimum dwóch inhibitorów blokująych wszystkie trzy szlaki (glikolizy,auofagii,OXPHOS).

Inhibior glikolizy

Kwas dichlorooctowy DCA + Kwas alfa-liponowy + Tiamina – Nebulizer

Inhibitor autofagii

Berebryna , Thymoquinone , Hydroxychloroquine – dwa do wyboru

Inhibitor OXPHOS(Fosforylacji oksydacyjnej)
Niklosamid

Pozostałe

Tinctura Croci  dawki progresywne

Bromelain
Witamina D  4000
Melatonina 20mg +  Astragalozyd  IL-2 + Beta Glukany

FORMUŁA NA BAZIE NANOEMULSJI LIPOSOMALNEJ NANO ONKOSTAT
Antitumoral

Berberyna
Matryna
CBD
Kurkumina
Kwercetyna
Nano srebro
Felandren
Listea cubeba /citral,limonen, geraniol,citronelal/  olejek
Cedrus atlantica olejek
Pinus sylvestris olejek
Eucalyptus globulus olejek
Pelargonium graveolens olejek
Boswellia serrata olejek

UWAGA: Informacje na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mogą być używane w celach diagnostycznych lub terapeutycznych. Informacje te  nie mogą być stosowane jako substytut  profesjonalnego diagnozowania i leczenia.  Przed podjęciem jakiejkolwiek terapii, należy skonsultować się z lekarzem .

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże opisów.

Uzyskaj dostęp do pełnej informacji o onkostatach , izolatach .

Pełne informacje o formułach,  , mieszankach ziołowych, protokołach indywidualnych  proszę o kontakt:  email: janoruba@centrumfitoterapii.com

Reklama